FAQ

Toegang tot de website

De URL is niet veranderd t.o.v. de oude website. U kunt dus nog steeds de vertrouwde linken gebruiken: www.salledesventesbruxelles.be en/of www.verkoopzaalbrussel.be.

Iedereen kan de website bezoeken, het is geen ‘privé’ website. De inhoud is volledig beschikbaar voor iedereen. Klanten moeten wel ingeschreven of aangemeld zijn vooraleer te kunnen deelnemen aan de veilingen.

Naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres. Tijdens de inschrijving kiest de klant zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. In afwachting van een volautomatisch proces met het lezen van de identiteitskaart, zijn de klanten verplicht om een kopie recto verso van hun elektronische identiteitskaart door te sturen, alsook hun rijksregisternummer, geboortedatum en de vervaldatum van hun identiteitskaart.

Met behulp van de foto’s van de identiteitskaart van de klant, controleert de beheerder de info van het inschrijvingsformulier met de info op de identiteitskaart. Als alles overeenkomt, wordt het account goedgekeurd. Als er incorrecte gegevens zijn of als de meegestuurde foto’s niet leesbaar zijn, wordt het account afgekeurd.

Algemene informatie

Deze documenten bevinden zich onderaan de pagina in de voettekst. Door op de links te klikken, zijn de documenten ter beschikking gesteld in de vorm van een pdf- bestand. We hebben twee versies van het intern reglement gemaakt om duidelijk een onderscheid te maken tussen de online verkopen en de verkopen ter plaatse.

Ja, de tentoonstelling zal plaatsvinden op vrijdag van 9u à 12u.

Het moment om de aangekochte goederen te komen ophalen is vastgelegd op donderdag van 10u30 tot 19u. Omwille van de coronamaatregelen, is het mogelijk dat de klanten een tijdsslot moeten reserveren voor ophaling.

 • vanaf maandag 5 april t.e.m. vrijdag 9 april
 • donderdag 13 en vrijdag 14 mei
 • maandag 24 mei
 • !!! vanaf maandag 19 juli t.e.m. vrijdag 6 augustus !!!
 • maandag 1 november
 • donderdag 11 en vrijdag 12 november
 • vanaf maandag 27 december t.e.m. vrijdag 31 december

Online verkoop

Met de huidige gezondheidsmaatregelen die van kracht zijn, organiseren wij geen verkopen ter plaatse. Alle veilingen zullen online plaatsvinden, zowel vrijwillige als gerechtelijke. Vanaf het moment dat de gezondheidsmaatregelen worden opgeven, zullen de verkopen ter plaatse opnieuw kunnen plaatsvinden. Wij overwegen momenteel een verdeling van 3 online verkopen en 1 verkoop ter plaatse per maand.

De online verkopen zullen aanvangen op vrijdagmiddag vanaf 13u, de toewijzing van de loten vindt plaats op maandag vanaf 12u. In totaal krijgen de klanten +/- 72u om op loten te kunnen bieden.

Onderaan de productpagina is er een rubriek « Historiek » met een overzicht van alle biedingen op het lot. Per standaard worden er drie kolommen getoond: gebruikersnaam, bod, datum & uur. Omwille van privacyredenen hebben wij ervoor gekozen om enkel de eerste en laatste letter van de gebruikersnaam te tonen. Bijvoorbeeld, de gebruikersnaam « klant123 » zal worden getoond als « k******3 ».

Het systeem werkt met automatische veilingen met variabele schijven per opbod, rekening houdende met het huidig bod. Wij hebben gekozen voor onderstaande schijven:

€ 0 – 20: +1
€ 20 – 50: +2
€ 50 – 100: +5
€ 100 – 200: +10
€ 200 – 500: +20
€ 500 – 1000: +50
€ 1000 – 2000: +100
€ 2000 – 5000: +200
€ 5000 – 20.000: +500
€ + 20.000: +1000

Op de productpagina volstaat het om het maximum gewenste bedrag te selecteren via de +/- knoppen en op de knop « nu bieden » te klikken. Er verschijnt een pop-up scherm met een verduidelijking dat elk bod wordt aanzien als een ‘contract’ met betaalverplichting als het lot wordt toegewezen.

Ja, ieder bedrag op de website is excl. kosten. Dit wordt weergegeven naast de prijzen op de website en in de mails naar de klanten.

De raad van bestuur heeft ervoor gekozen om alle verkoopkosten gelijk te trekken. Deze kosten bedragen nu 30%. Als het een dossier is waar BTW van toepassing is, zal dit duidelijk vermeld worden.

Einde van de veiling

Ja, als een klant een bod plaatst in de laatste minuut, zal de veiling van het lot automatisch met één minuut verlengd worden.

Op het einde van de veiling krijgt de hoogste bieder een mail ter bevestiging dat het lot werd toegewezen. In die mail wordt vermeld dat de klant binnen de 12u moet betalen.

Betaling en toewijzing

De toewijzing zal plaatsvinden op maandag vanaf 12u, tenzij het lot werd verlengd door een bod in de laatste minuut. Een lid van de raad van bestuur zal aanwezig zijn bij de officiële toewijzing. De controle van de identiteit van de hoogste bieder zal gebeuren a.d.h.v. een export met de details van het lot, de prijs en de persoonsgegevens van de klant.

Ja, vanaf het moment dat de optredende gerechtsdeurwaarder het lot officieel toekent, wordt de klant aanzien als eigenaar van het goed. Er moet dan onverwijld overgaan tot betaling zonder mogelijkheid tot terug trekking. De wet voorziet een onmiddellijke betaling in geval van verkoop met opbiedingen.

Neen, verkopen per opbiedingen gebeuren steeds zonder mogelijkheid tot herroeping. De loten maken deel uit van inbeslagnemingen en worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. Het is de verantwoordelijkheid van de bieder om zich voorafgaandelijk te informeren over de te koop gestelde goederen op moment van tentoonstelling. Het personeel van de verkoopzaal staat te uwer beschikking om meer informatie te geven, echter zonder enig advies te geven over de waarde of de kwaliteit van de te verkopen goederen. Er wordt geen expert aangesteld voor de koopwaar die wordt toegewezen aan de hoogste bieder. De aankoop gebeurt dus op eigen risico en volledige verantwoordelijkheid van de koper die gehouden is om de prijs te betalen.

Er zijn 4 betaalmethodes:

 • Bancontact
 • Belfius
 • KBC / CBC
 • iDeal (enkel voor klanten uit Nederland)

In de bevestigingsmail, of op de pagina van het lot zelf, volstaat het om te klikken op de knop « betaal nu ». De klant wordt dan doorverwezen naar een beveiligde betaalpagina.

Als de betaling van de klant gelukt is, wordt er automatisch een aankoopbewijs verstuurd per mail waarop de details van de aankoop en een identificatienummer van het lot worden vermeld. Dit document zal dienen als bewijs om de goederen te kunnen komen afhalen.

Als de klant binnen de 4u niet heeft betaald, krijgt hij automatisch een betaalherinnering per mail. Vanaf dat moment is de betaaltermijn opnieuw 4u. Als de klant na 24u nog steeds niet betaald heeft, zal de transactie worden aanzien als een rouwkoop. Dit wordt ook zo vermeld in de betaalherinnering.

In het geval dat de toegewezene, ondanks een bevestiging van toewijzing en een betaalherinnering, niet overgaat tot betaling, wordt de klant “rouwkoper”. In dat geval beslist de gerechtsdeurwaarder om het goed opnieuw te koop aan te bieden. De wet schrijft voor dat de rouwkoper in dat geval gehouden is om het prijsverschil te betalen, zonder mogelijkheid om het verschil op te eisen als de uiteindelijke toewijzing meer zou opbrengen dan de vorige.

Als de klant het lot dat werd toegewezen niet betaalt, wordt hij als “rouwkoper” aanzien. De “rouwkoop” is dus het nalaten van betaling van een toegewezen lot. In dat geval biedt de gerechtsdeurwaarder het lot opnieuw te koop aan en schrijft de wet voor dat de rouwkoper in dat geval gehouden is om het prijsverschil te betalen. De rouwkoper heeft geen recht op het verschil als de finale toewijzing meer zou opbrengen als de vorige. Het is dus belangrijk om voorzichtig te zijn en na te denken alvorens een bod te plaatsen: als het lot eenmaal toegewezen is, is de klant ertoe gehouden om het lot te betalen.