Links

Nationale Kamer van de Gerechtsdeurwaarders

Nationale Kamer van de Gerechtsdeurwaarders van België (NKGB - CNHJ)

Gerechtsdeurwaarders van België

In elk van de arrondissementen is er een arrondissementskamer, bestaande uit alle gerechtsdeurwaarders van dat arrondissement

Franstalige en Duitstalige balie

Deze website informeert u over de stappen die u moet zetten bij het zoeken naar een advocaat

Nederlandstalige balie

Nederlandse orde van advocaten bij de balie van Brussel

Balie van Brussel

Orde van advocaten bij de balie van Brussel

Rechtbanken in België

Deze website geeft u alle informatie over de Belgische rechtbanken